hello

اسکالپ سر

اسکالپ سر

اسکالپ سر

اسکالپ میکروپیگمنتیشن یا مخفف ان اسکالپ یک تکنیک عالی برای رفع تصویر نامناسب کم پشتی مو و پر کردن نواحی خالی سر که دچار ریزش شدید مو هستند می باشد.

در تصویر بالا تفاوت دو نیمه سر را قبل و بعد از اجرای میکرو اسکالپ مشاهده می کنید.

همینطور در تصویر دیگری که در بالا امده پوشش کم پشتی شقیقه ها را با کمک تکنیک اسکالپ مشاهده می کنید.

شیرین عقیلی
شیرین عقیلی
شیرین عقیلی
اکستنشن مو