در این بخش می توانید پادکست های زیبا و خاطره انگیزی که اسپانسر آنها سالن زیبایی شادی عقیلی است را دانلود کنید.

جدیدترین پادکست ها

پادکست عالی از دیجی کوروش level Up 8

 جهت دانلود و گوش کردن به این پادکست عالی از دیجی کوروش میتوانید از طریق پلیر زیر آن را گوش کرده و یا از طریق دکمه ی دانلود آن را ذخیره نمایید.

پادکست عالی از دیجی مالمیر

 جهت دانلود و گوش کردن به این پادکست عالی از دیجی مالمیر میتوانید از طریق پلیر زیر آن را گوش کرده و یا از طریق دکمه ی دانلود آن را ذخیره نمایید.

قسمت دوم پادکست دیسکوتکا از دیجی علی یادگاری

 جهت دانلود و گوش کردن به قسمت دوم پادکست دیسکوتکا از دیجی علی یادگاری میتوانید از طریق پلیر زیر آن را گوش کرده و یا از طریق دکمه ی دانلود آن را ذخیره نمایید.

قسمت اول پادکست دیسکوتکا 10 از دیجی علی یادگاری

 جهت دانلود و گوش کردن به قسمت اول پادکست دیسکوتکا 10 از دیجی علی یادگاری میتوانید از طریق پلیر زیر آن را گوش کرده و یا از طریق دکمه ی دانلود آن را ذخیره نمایید.

بهترین پادکست دیجی آلیزو - رادیو آلیزو 18

 جهت دانلود و گوش کردن به قسمت اول پادکست دیسکوتکا 10 از دیجی علی یادگاری میتوانید از طریق پلیر زیر آن را گوش کرده و یا از طریق دکمه ی دانلود آن را ذخیره نمایید.